Giới thiệu trang web : 메뉴 소개 


 • xinchaohanquoc - cung cấp thông tin cho những người quan tâm đến tiếng Hàn và Hàn Quốc

 • Bài học tiếng Hàn miễn phí - Đây là khóa học tiếng Hàn cơ bản miễn phí dành cho những ai chuẩn bị đi du học hoặc làm việc tại Hàn Quốc.

  Diễn đàn - không gian dành cho tất cả thành viên - mục tiêu chính của "xinchaohanquoc", chúng tôi mong muốn trở thành không gian mà những người quan tâm đến Hàn Quốc và học tiếng Hàn có thể thoải mái trao đổi về bất cứ điều gì.

  Biểu hiện tiếng Hàn trong phim truyền hình: - Vì sao học tiếng Hàn qua phim giúp bạn nâng trình tiếng Hàn cực nhanh? Khi xem phim bạn vừa luyện nghe, luyện phát âm vừa biết được nhiều biểu hiện tiếng Hàn thực tế không thể tìm thấy trong sách vở. Phương pháp này không hề khô khan hay gây áp lực như các cách truyền thống mà nó giúp bạn thư giãn và kích thích sự hứng thú tìm hiểu ngôn ngữ.

 • Tìm hiểu về Hàn Quốc - Bạn muốn biết những gì về Hàn Quốc? Tại đây chúng mình sẽ liên tục cập nhật văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và thông tin bổ ích liên quan đến đất nước này. Qua đó, giúp bạn khám phá nơi đây có những điều gì thú vị để có thể phát triển lớn mạnh được như hiện tại.

 • Cộng đồng - Đây là không gian nơi bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi không chỉ về tiếng Hàn mà còn về tất cả những thứ liên quan đến Hàn Quốc khi học tiếng Hàn. Xinchoahanquoc các chuyên gia tiếng Hàn và đời sống Hàn Quốc cũng sẽ giải đáp chi tiết các thắc mắc của bạn.


 • xinchaohanquoc은 한국 및 한국어에 관심 있는 분들의 소통을 위해 다음과 같은 메뉴를 제공하고 있습니다: 
 • 한국어 무료학습 - 한국으로 유학 및 취업활동을 준비하는 모든 분들을 위한 한국어 기초 무료강의입니다. 
 • 드라마 속,  한국어 표현: - 재미있는 최신 한국 드라마 속, 주인공들이 사용하는 실생활 표현에 대한 자세한 내용을 xinchaohanquoc 운영진이 업로드 합니다. 실제 한국인들이 사용하는 표현들을 해당 메뉴에서 학습하세요!
  인사이트 한국 - 한국에 대해 무엇을 알고 싶나요? 이곳에서는 한국의 전통 문화 및 최신 문화와 관련된 유용한 정보를 xinchaohanquoc 운영진이 지속적으로 업데이트 합니다.
 • 커뮤니티 - 한국어를 배우면서 한국어뿐만 아니라 한국과 관련된 모든 것에 대해 자유롭게 질문할 수 있는 공간입니다. Xinchoahanquoc 한국어, 한국생활 전문가들도 여러분의 질문에 자세하게 답변해 드립니다.

Hành vi nghiêm cấm : 징계라니 무섭네요..?


Thành viên tham gia vào các hoạt động không lành mạnh trên "xinchaohanquoc"  sẽ bị cảnh cáo và nếu cảnh cáo quá nhiều sẽ bị chặn tài khoản. Vui lòng không nói xấu, xúc phạm người khác và không chửi thề, nhận xét căm thù đối với các nhóm hoặc danh mục cụ thể (chính trị, tôn giáo, khu vực, giới tính, v.v.) và vi phạm bản quyền. Tóm lại, chúng tôi mong các bạn kiềm chế mọi hành vi được coi là thiếu lịch sự.

 • xinchaohanquoc 에서 불건전한 활동을 하시는 회원님은 경고를 받을 수 있고, 경고 누적이 되면 퇴장입니다! 타인에 대한 비방, 인격 모독, 욕설, 특정 단체 및 분류(정치, 종교, 지역, 여혐, 남혐 등)에 대한 혐오적 발언, 저작권 침해 등을 자제해주세요. 간단히 말해서 누가 봐도 비매너인 행동은 삼가 해주시길 부탁 드립니다!!

Cấm vi phạm bản quyền : 불.펌.금.지


Sao chép hoặc lan truyền bài viết mà không có sự đồng ý của tác giả gốc thực chất là hành vi vi phạm bản quyền có thể bị kiện trước pháp luật. Khi xuất bản một bài viết từ xinchaohanquoc, hãy nhớ cho tác giả biết trong phần bình luận. (Nếu tác giả không cho phép đăng tải, vui lòng xóa bài viết khỏi trang đã được đăng.) Quy trình cũng tương tự khi đăng tải một bài viết từ trang khác lên "xinchaohanquoc". Bài viết vi phạm bản quyền dù không có bất kỳ ý kiến nào của các thành viên đều không được phép đăng tải.

 • 원작자의 동의 없이 글을 퍼오거나 퍼가는 것은 실제 법적으로 고소가 가능한 저작권 침해 행위입니다. "xinchaohanquoc"에서 글을 퍼갈 때는 꼭 작성자에게 댓글로 알려주세요. (작성자가 안된다고 하면, 퍼간 사이트에서 지워주세요) 다른 사이트에서 글을 퍼오실 때도 절차는 똑같습니다! 회원님의 의견이 하나도 없는 펌글은 안됩니다!

Liên hệ với quản trị viên : 운영진에게 문의하시려면!


Vui lòng gửi góp ý/thắc mắc đến bảng thông báo hoặc gửi email tới wckedu76@gmail.com!

 • 건의·문의 게시판 또는, wckedu76@gmail.com 으로 메일을 보내주세요!