www.xinchaohanquoc.com
Bảng tin tự do

CÁC CÂU CA DAO MÀ NGƯỜI HÀN THƯƠNG HAY DÙNG TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀ…

Admin 0 198 16-07-19 12:07:34

눈살을 찌푸리다

Cau mày nhăn mặt

눈 밖에 나다

Ra khỏi tầm mắt( làm gì đó sai nên không còn nhận được sự quan tâm của người khác nữa)

눈 감아 주다

Nhắm mắt cho qua

콧등이 시큰해지다

Cay Cay sống mũi

입 밖에 내다

Hé miệng

입을 모으다

Thống nhất ý kiến

혀를 차다

Tặc lưỡi

귀가 솔깃하다

Lắng tai nghe

고개를 젓다

lắc đầu( không đồng ý)

골치가 아프다

Đau đầu nhức óc

머리를 맞대다

Chụm đầu suy nghĩ

어깨를 으쓱거리다

Nhún vai( khi tự hào cái gì đó)

가슴이 뜨끔하다

Đánh đúng tâm lí

가슴을 치다

Đâm vào tim

등을 돌리다

Quay lưng lại

손을 벌리다

Ngửa tay xin

손사래를 치다

Xua tay( khi phủ nhận việc gì đó)

무릎을 치다

vỗ gối( khi nghĩ ra được cách giải quyết)

발목을 잡히다

Bị giữ chân lại

발 벗고 나서다

Sắn quần đứng ra

가닥을 잡다

Tìm được mấu chốt

갈피를 못 잡다

không biết đường nào mà lần

기승을 부리다

Ngang bướng

골탕을 먹다

Bị lỗ rồi

말꼬리를 흐리다

Nói không rõ ràng

몸 둘 바를 몰라 하다

Không biết phải làm sao

맥이 빠지다

Rã rời

발등에 불이 떨어지다

Nước tới chân mới nhảy

시미치를 떼다

Giả vờ không biết

실마리를 찾다

Tìm manh mối

줄행랑을 놓다

Tẩu thoát

진땀을 빼다

Vuốt mồ hôi lạnh( khi gặp chuyện khod khăn nhưng cố gắng tìm cách giải quyết

하늘을 찌르다

Khí thế ngất trời

한술 더 뜨다

Đã sai còn sai thêm

허리띠를 졸라매다

Thắt lưng buộc bụng

환심을 사다

Lấy lòng người khác

활개를 치다

Coi trời bằng vung

바가지를 긁다

Phàn nàn, cằn nhằn

피도 눈물도 없다

Một chút công nhận cũng không có

피땀을 흘리다

Đổ mồ hôi rơi nước mắt

Comments

Chủ đề
Không có bài viết.
Không có bài viết.
AD
State
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand