www.xinchaohanquoc.com
Bảng tin tự do

CÁC CẤU TRÚC NGỮ PHÁP HAY SUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TOPIK CŨNG NHƯ TRONG …

Admin 0 163 22-07-19 12:54:34
A/V거든요

N에 비해서


So với


V아/어 보니


Vì thử


V도록 하다


Để( khi đưa ra mệnh lệnh sai khiến ai đó, hoặc khuyên nhủ)


A/V을/ㄹ 수록


Càng… càng


V(으)려고 하다


Định, để


V/A을/ㄹ 테니까


Vì sẽ


V(으)려던 참이다


Đúng lúc


A/V아/어야지


Phải làm...chứ


V/A던데


Khi hồi tưởng lại một chuyện gì đó mà bản thân đã từng trải qua


V기 바라다


Mong rằng


A/V잖아요


Khi nhấn mạnh một điều gì đó mà cả 2 cùng biết


A/V을/ㄹ 걸


Chắc là( khi tự mình nói với mình)


A/V을/ㄹ 걸 그랬다


Giá như mà mình không làm cái gì đó( khi hối hận)


A은/ㄴ V는 편이다


Là dạng…


N덕분에


Nhờ vào


A 게나마


Cho dù là(tuy đó không phải là lựa chọn tốt nhất thì cũng…)


A/V 기는


Gì đâu( khi phủ nhận một cách nhẹ nhàng)


V을/ㄹ 뻔하다


Suýt nữa


V/A 아/어서는 안 되다


Nếu… thì không được


A/V 게 마련이다


Cái gì đó là điều dĩ nhiên


N 이라면


Nếu là…


A/V(으)며


Và( vừa là cái nọ vừa là cái kia)


A/V 을/ㄹ 게 뻔하다


Chắc chắn


N 마저(까지)


Đến cả


N (으)로 인해

N만 못하다


Không thể bằng được


N 다시피


Như là


A/V (으)나


Tuy nhiên


V 고자


Để


V 느니( 차라리)


Thà


A/V (으)니

N에도 불구하고


Bất chấp


V 을/ㄹ 따름이다


Chỉ còn cách…


A/V(으)므로

N(으)로 말미암아


Do là…


A/V(을)ㄹ 뿐만 아니라


Không những mà còn


N에 발맞추어


Để bắt nhịp được với…


N을/를 위해서


Dành cho


N(이)야말로 Chính…( nhấn mạnh chủ ngữ)Comments

Chủ đề
Không có bài viết.
Không có bài viết.
AD
State
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand