www.xinchaohanquoc.com
Bảng tin thông báo

Hãy gọi cho Tôi ☆

NgoanNhấtLove 6 124 19-01-19 01:31:05

Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu...

hãy gọi cho tôi...

tôi k hứa sẽ trả tiền nhậu cho bạn nhưng tôi hứa sẽ ngồi ăn mồi giùm bạn trong suốt buổi nhậu. 

Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn uống cafe...

hãy gọi cho tôi ...

tôi k hứa sẽ trả tiền cafe cho bạn nhưng tôi hứa sẽ ngồi uống cafe cùng bạn...

Còn nếu 1 ngày nào đó bạn gọi cho tôi mà k thấy tôi trả lời...

hãy đến bên tôi...

vì lúc đó chính tôi là người đang buồn và cần bạn rủ tôi đi nhậu hay uống cafe ...

và bạn hứa sẽ trả tiền cho tôi nhe...^^

Comments

ngochahanukr 19-01 16:16:11
Vô giải trí mà viết người ơi =)))
XinchaoHanquoc 23-01 20:09:42
테스트
Mkunio 23-01 20:09:57
테스트
XinchaoHanquoc 23-01 20:10:13
테스트
Mkunio 23-01 20:15:50
Kiểm tra nội dung bình luận
Mkunio 29-01 11:01:41
stwtewet
Chủ đề
Không có bài viết.
Không có bài viết.
AD
State
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand